Oznámkuj učitele!
Gymnázium Litoměřická v Praha 9 - Prosek

Gymnázium Litoměřická

Praha 9 - Prosek, Praha 8
střední škola
Litoměřická
Marek Kaufmann

uprav údaje o škole přidej fotky přidej učitele

Vzkazy


Sdělení Police České republiky: Tento web poskytuje nezákonný obsah, porovozovatel webu je v současné trestně stíhán. Autorům urážlivých komentářů hrozí v případě odhalení až 5 let odnětí svobody. Kromě jasného nedodržení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) se jedná o hrubý zásah do osobní sféry učitelů, který je pociťován jako újma. Provoz stránek oznamkujucitele.cz porušuje hmotné právo, a to ochranu osobnosti podle občanského zákoníku (tedy soukromého práva), tak zákona na ochranu osobních údajů (práva veřejného). Sdělení Police České republiky: Tento web poskytuje nezákonný obsah, porovozovatel webu je v současné trestně stíhán. Autorům urážlivých komentářů hrozí v případě odhalení až 5 let odnětí svobody. Kromě jasného nedodržení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) se jedná o hrubý zásah do osobní sféry učitelů, který je pociťován jako újma. Provoz stránek oznamkujucitele.cz porušuje hmotné právo, a to ochranu osobnosti podle občanského zákoníku (tedy soukromého práva), tak zákona na ochranu osobních údajů (práva veřejného). Školní vzdělávací program vychází z tradic a možností Gymnázia Litoměřická a je zaměřen na kvalitní výuku cizích jazyků, obsahuje dostatečné množství výukových hodin matematiky a svou variabilitou umožnuje nabytí potřebných znalostí pro přijetí a úspěšné zvládnutí studia různých typů vysokých škol. Výuka cizích jazyků je zajišťována dostatečnou hodinovou dotací (Metropolitní program), kvalifikovanou výukou, širokou nabídkou cizích jazyků (angličtina povinně, francouzština, němčina, španělština, ruština a latina volitelně), doplněnou o případnou výuku zahraničními lektory. Dále nabízíme poznávací a výměnné pobyty, účast na mezinárodních projektech a možnost konverzačních hodin ve třetím a čtvrtém ročníku. Formou volitelných předmětů v posledních dvou ročnících studia poskytujeme studentům dostatečný základ pro studium na různých typech vysokých škol a současně jím nabízíme volbu mezi humanitním, přírodovědným nebo všeobecným zaměřením. Naším cílem je kvalitní práce jak v oblasti vzdělávací, tak výchovné. Naši absolventi jsou vedeni nejen k tomu, aby mohli dále studovat na vysokých školách, ale současně k tomu, aby byli dobrými občany tohoto státu. Usilujeme o to, aby doba, kterou stráví na naší škole, byla pro naše studenty spojena se spoustou zážitků, ze kterých budou v průběhu svého života čerpat a ke kterým se budou vracet. Snažíme se v našich studentech vidět partnery vzdělávacího procesu a jako k takovým k nim přistupovat. Současně ale požadujeme důsledné plnění školního řádu a všech studijních povinností. Gymnázium Litoměřická vybavuje své studenty rozhledem, vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi a postoji na úrovni úplného středního všeobecného vzdělání a připravuje je na vysokoškolské studium i aktivní zapojení do občanského života společnosti. Důležitou roli nehrají pouze znalosti, ale také dovednost umět nabyté vzdělání uplatnit a rozvíjet v rámci profesního uplatnění a celoživotního vzdělávání. Gymnázium Litoměřická podporuje celkový rozvoj osobnosti studenta tak, aby byl schopen pochopit, zvnitřnit a spoluvytvářet hodnoty a normy demokratické společnosti, a to jak hodnoty materiální, tak také etické, kulturní a duchovní. Náš student je schopen se samostatně rozhodovat na základě kritického myšlení, zná svá práva a povinnosti, a přijímá proto odpovědnost za sebe, své okolí i celosvětové dění. Naším cílem je vytvářet motivující studijní prostředí, podporovat tvořivost, samostatnost i spolupráci studentů, aby se absolventi GL dokázali sami motivovat pro získávání nových poznatků, dokázali využívat různých zdrojů informací včetně nových technologií a byli schopni na základě těchto znalostí kreativně přistupovat k řešení životních i pracovních úkolů. Naši studenti umějí své názory veřejně prezentovat a při jejich obhajobě správně argumentovat (v mateřském i cizím jazyce), dokážou také přijmout kritiku a názor druhého. Při řešení problémů umí studenti kooperovat, vzájemně se podporovat a pomáhat si. Každý náš student by měl být schopen sebereflexe, měl by si být vědom svých silných stránek a měl by se naučit je efektivně využívat. Absolvent GL se naučí korigovat své chování na základě sociálního kontaktu, rozvíjí mezilidské vztahy díky toleranci a empatii a je tolerantní k jinakosti druhých. Dokáže oceňovat ostatní, projevovat jim úctu a ochotu. Asertivně hájí lidská práva a vystupuje proti jejich potlačování kdekoliv na světě. Zaujímá odpovědné postoje k otázkám vědeckým, etickým, sociálním, ekologickým a ekonomickým. Chrání život a zdraví své i ostatních. Jedná tak, aby svým chováním neohrožoval ani neomezoval sebe ani jiné.

aaa

Sdělení Police České republiky: Tento web poskytuje nezákonný obsah, porovozovatel webu je v současné trestně stíhán. Autorům urážlivých komentářů hrozí v případě odhalení až 5 let odnětí svobody. Kromě jasného nedodržení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) se jedná o hrubý zásah do osobní sféry učitelů, který je pociťován jako újma. Provoz stránek oznamkujucitele.cz porušuje hmotné právo, a to ochranu osobnosti podle občanského zákoníku (tedy soukromého práva), tak zákona na ochranu osobních údajů (práva veřejného).

Sdělení Police České republiky: Tento web poskytuje nezákonný obsah, porovozovatel webu je v současné trestně stíhán. Autorům urážlivých komentářů hrozí v případě odhalení až 5 let odnětí svobody. Kromě jasného nedodržení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) se jedná o hrubý zásah do osobní sféry učitelů, který je pociťován jako újma. Provoz stránek oznamkujucitele.cz porušuje hmotné právo, a to ochranu osobnosti podle občanského zákoníku (tedy soukromého práva), tak zákona na ochranu osobních údajů (práva veřejného).

Školní vzdělávací program vychází z tradic a možností Gymnázia Litoměřická a je zaměřen na kvalitní výuku cizích jazyků, obsahuje dostatečné množství výukových hodin matematiky a svou variabilitou umožnuje nabytí potřebných znalostí pro přijetí a úspěšné zvládnutí studia různých typů vysokých škol. Výuka cizích jazyků je zajišťována dostatečnou hodinovou dotací (Metropolitní program), kvalifikovanou výukou, širokou nabídkou cizích jazyků (angličtina povinně, francouzština, němčina, španělština, ruština a latina volitelně), doplněnou o případnou výuku zahraničními lektory. Dále nabízíme poznávací a výměnné pobyty, účast na mezinárodních projektech a možnost konverzačních hodin ve třetím a čtvrtém ročníku. Formou volitelných předmětů v posledních dvou ročnících studia poskytujeme studentům dostatečný základ pro studium na různých typech vysokých škol a současně jím nabízíme volbu mezi humanitním, přírodovědným nebo všeobecným zaměřením. Naším cílem je kvalitní práce jak v oblasti vzdělávací, tak výchovné. Naši absolventi jsou vedeni nejen k tomu, aby mohli dále studovat na vysokých školách, ale současně k tomu, aby byli dobrými občany tohoto státu. Usilujeme o to, aby doba, kterou stráví na naší škole, byla pro naše studenty spojena se spoustou zážitků, ze kterých budou v průběhu svého života čerpat a ke kterým se budou vracet. Snažíme se v našich studentech vidět partnery vzdělávacího procesu a jako k takovým k nim přistupovat. Současně ale požadujeme důsledné plnění školního řádu a všech studijních povinností. Gymnázium Litoměřická vybavuje své studenty rozhledem, vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi a postoji na úrovni úplného středního všeobecného vzdělání a připravuje je na vysokoškolské studium i aktivní zapojení do občanského života společnosti. Důležitou roli nehrají pouze znalosti, ale také dovednost umět nabyté vzdělání uplatnit a rozvíjet v rámci profesního uplatnění a celoživotního vzdělávání. Gymnázium Litoměřická podporuje celkový rozvoj osobnosti studenta tak, aby byl schopen pochopit, zvnitřnit a spoluvytvářet hodnoty a normy demokratické společnosti, a to jak hodnoty materiální, tak také etické, kulturní a duchovní. Náš student je schopen se samostatně rozhodovat na základě kritického myšlení, zná svá práva a povinnosti, a přijímá proto odpovědnost za sebe, své okolí i celosvětové dění. Naším cílem je vytvářet motivující studijní prostředí, podporovat tvořivost, samostatnost i spolupráci studentů, aby se absolventi GL dokázali sami motivovat pro získávání nových poznatků, dokázali využívat různých zdrojů informací včetně nových technologií a byli schopni na základě těchto znalostí kreativně přistupovat k řešení životních i pracovních úkolů. Naši studenti umějí své názory veřejně prezentovat a při jejich obhajobě správně argumentovat (v mateřském i cizím jazyce), dokážou také přijmout kritiku a názor druhého. Při řešení problémů umí studenti kooperovat, vzájemně se podporovat a pomáhat si. Každý náš student by měl být schopen sebereflexe, měl by si být vědom svých silných stránek a měl by se naučit je efektivně využívat. Absolvent GL se naučí korigovat své chování na základě sociálního kontaktu, rozvíjí mezilidské vztahy díky toleranci a empatii a je tolerantní k jinakosti druhých. Dokáže oceňovat ostatní, projevovat jim úctu a ochotu. Asertivně hájí lidská práva a vystupuje proti jejich potlačování kdekoliv na světě. Zaujímá odpovědné postoje k otázkám vědeckým, etickým, sociálním, ekologickým a ekonomickým. Chrání život a zdraví své i ostatních. Jedná tak, aby svým chováním neohrožoval ani neomezoval sebe ani jiné.

Lansdorf

Zdravím vás! Prosím o kontakt na pana prof. Stanislava Rypáčka e.mail :janbetak@tiscali.cz

Pane učiteli, Zdeňku Válku, prosím, ozvi se mi na mail zidovamarie@seznam.cz.Jedná se o sraz spolužáků v H.K.Děkuji.Magda

Učitelé

martin, feber

jindřich, volf

jiří, landsdorf

Ivana, Zámečníková

Jitka, Puchmajerová

Jana, Sůrová

, Lorenc

HunteR, Vietcong

Iveta, Rozumová

Jitka, Yaghobová

Jana, Vyhlídalová

Jana, Vyhlídalová

Kateřina, Volfová

Božidara, Richterová

Tereza, Blažková

Karolína, Slavíková

Libuše, Nejmanová

Jarmila, Čechová

Věra, Klínská

Lenka, Říhová

Iveta, Rozumová

Eliška, Nováková

jan, barta

jan, barta

Hana, Šafaříková

Ludmila, Beťáková

Jan, Bárta

Jan, Bárta

........., Benešová

Jana, Surová

Markéta, Padevětová

Michaela, Hemerová

Jana, Bátrlová

Zuzana, Skokanová

Lucie, Pernicová

Lenka, Sobotová

Kateřina, Juřičková

Barbora, Šilerová

Kateřina, Volfová

Lukáš, Gerhát

Nikol, Rychtaříková

Karolína, Petrlíková

Michal, Miláček

Janka, Tormová

Helena, Pěničková

Jana, Hlaváčová

Ivana, Sobková

Jaroslav, Knypl

Jitka, Fialová

Jan, Lorenc

Vlastimil, Bartošic

Helena, Znamenáčková

Zdeněk, Válek

Dagmar Inge, Kosek

Ludmila, Šplíchalová

Miroslava, Wokounová

Ivana, Sobková

Zuzana, Křenková

Daniela, Martincova

Šárka, Tománková

Světlana, Krulíková

Jaroslav, Kutálek

Eliška, Láfová

Hana, Procházková

Jitka, Pospíšilová

Jana, Ročková

Stanislav, Rypáček

Eva, Zapletalová

Eva, Šternová

Kateřina, Rzepecká

Danuše, Navrátilová

Jana, Dvořáková

Jitka, Cihelková

Jarmila, Bílá

Jaroslava, Semrádová

Markéta, Kosinová

Jiří, Landsdorf

Vlasta, Šašková

Renáta, Moravcová

Eva, Švarcová

Stanislav, Rypáček

Gabriela, Jedličková

Olga, Klusalová

Jana, Jarolímková

Petr, Plachý

Jana, Jarolímková

Jiří, Loula

Zdenka, Kovalovská

Veronika, Žofáková Dvořáčková

Eva, Zapletalová

Blanka, Růžičková

Kateřina, Rodríguezová

Helena, Pěničková

Eliška, Láfová

Jaroslav, Kutálek

Zuzana, Křenková

Olga, Koktanová

Jitka, Fialová

Jan, Čech

Oldřich, Buzek

Pavla, Boháčková

Marek, Kaufmann

Poznámky

Jan Bárta PhDr. super! :)

Hana Šafaříková Mgr. Nemusím jí

Daniela Martincova Mgr. Děkuji všem za podporu, projevy solidarity a vědomí sounáležitosti, ve snaze podílet se na vytváření příjemného a pohodového prostředí ke vzdělávaní pro všechny, včetně studentů i učitelů. Mgr. Daniela Martincová

Jan Bárta PhDr. Boží učitel :)

Zuzana Skokanová Mgr. Super!!!!!!!!!!!!

Hana Procházková Mgr. SUPER

Petr Plachý Mgr. Je úžasný, nikdy na něj nezapomenu...

Vlastimil Bartošic Ing. Je to pošuk

Jaroslav Knypl Mgr. na Klabačkovou nemáš

Libuše Nejmanová Mgr. Vždy velmi ochotná řešit jakékoliv problémy, vychází vstříc žákům i rodičům. Bezvadná třídní již 8 let. Díky za ní!

Michaela Hemerová Mgr. Paní profesorka Hemerová je v pohodě ale dává strašně moc úkolů. Ale všichni jí máme rádi.

Jitka Pospíšilová Mgr. Postup výuky: Nejprve si napíšeme test, pak si to vysvětlíme. Zajímalo by mě, jak dlouho s touhle metodou učí... Ocení to jistě i další generace studentů.

Jarmila Bílá Mgr. Nejlepší učitelka a třídní co může bejt... jenom doufám že nám vydrží až do oktávy :-)

Vlastimil Bartošic Ing. je to dobry ucitel

Petr Plachý Mgr. I love you my teacher!!!

Jiří Loula PhDr. dobrej magor.já ho znám jenom z chodby

Jitka Puchmajerová RNDr. Vůbec nevysvětlí, dělá chyby- ne schválně :(

Hana Šafaříková Mgr. super učitelka

Hana Procházková Mgr. HAUDQCVOYCIT 22:58:46

Jitka Yaghobová Máme ji teď na střídačku s paní Šaškovou ač se to nezdá, Šašek je mnohem lepší. Příklad, který nám zadá má třída vypočítaný rychleji a SPRÁVNĚ! Dále na nás řve a hádá se s námi, kdo to má správně. A třeba se i jednou neobtěžovala vypočítat si zadaný příklad = můj ŠPATNÝ výsledek opsala na tabuli a byla celá šťastná, že příklad vypočítala hezky pěkně sama... (PS: prodám nebo daruji zn. spěchá!)

Hana Šafaříková Mgr. Je celkem vpohodě...:)

Jan Bárta PhDr. Super učitel, jeden z nejlepších učitelů které znám=)=)=)=)=)

Oldřich Buzek Mgr. Na základce jsem skoro angličtinu neměla, proto příchod na gympl v prváku byl dost krutý. Celou hodinu mluví jen anglicky a na začátku jsem mu skoro nic nerozuměla. Měla jsem ho bohužel jen jeden rok, ale za pouhý rok jsem se naučila dvojnásobek toho, co na základce. Na konci prváku jsem začala uvažovat, že budu maturovat z ájiny (jinak jsem měla na základce od 3 třídy nj). Potom nám ho vzali a měli jsme jiné profesory a od nápadu maturovat z aj jsem upustila.Buzek je rozhodně nejlepší profesor na gymlitu!

Jan Bárta PhDr. Jeho styl učení je stejně úžasný jako jeho vzhled, ale je zapomnětlivý. Bývá obviňován z nadržování. Po nemoci mi hnedka nasolil test, z kterého jsem dostala 4 a to byla moje jediná známka, dokud nehrozilo cca 14 dní do uzavření klasifikace. Dějepis s ním je velmi zábavný.

Vlasta Šašková Mgr. Máme jí na Fyziku, Velmi chytrá avšak moc přísná a zlá profesorka. O hodině mi omylem spadla tužka pod lavici tak jsem si jí zvednul a ona to hned okomentovala : >Měl jste snad dvojku z chování?! Jestli ne jste na dobré cestě!>

Iveta Rozumová Zatím nic moc...

Eva Švarcová Mgr. Nejepší učitelka <33

Eva Švarcová Mgr. Nejlepší učitelka. =33

Michaela Hemerová Mgr. hruzná úča

Miroslava Wokounová RNDr. Absolutně vynikající, vtipná, charismatická, empatická a inteligentní dáma:)

Jaroslav Knypl Mgr. Největši borec na světě :)

Oldřich Buzek Mgr. Nejlepší profesor angličtiny na Litoměřický...Ze všech profesorů u maturity nejvíc pomáhal!!

Jitka Cihelková Mgr. Taky uplne super ucitel PS: doufam ze s nim odmaturuju

Petr Plachý Mgr. Dr. House, ale už bez hole

Ivana Sobková Mgr. v pohodě

Petr Plachý Mgr. je s nim fakt prdel

Marek Kaufmann Mgr. pamatuji si ho jako učitele informatiky na gymnáziu karla sladkovského, kde by nespolehlivý, sebestředný a těžko snášel, že někteří žáci toho umí v informatice více než on.vtipné bylo, když jednou ve třídě při procházení složek omylem promítl náhledy porna, které měl na datovém nosiči, ze kterého promítal.

Jiří Loula PhDr. vemi dobrý kantor a nestor. vyučoval mě v krásných 90.kách ....:-)

Renáta Moravcová Mgr. je dost rychla ve znamkovani...

Zuzana Skokanová Mgr. souhlasím, že paní učitelka si mnohdy nevidí do pusy. nechutný člověk.

Libuše Nejmanová Mgr. fosilní baba, neumí učit, fláká to, její heslo : nauč se sám. někdy nechodí ani do hodiny. fakt, tu nechcete.

Libuše Nejmanová Mgr. fosilní baba, neumí učit, fláká to, její heslo : nauč se sám. někdy nechodí ani do hodiny. fakt, tu nechcete.

Danuše Navrátilová Mgr. paní profesorko, chci vám poděkovat za super češtinu, za vlídný přístup. je mi líto, že už jste odešla.

Michaela Hemerová Mgr. je to ta nejhorší profesorka co jsem měl. její hodiny jsou o ničem, když chcete pomoct tak je nepříjemná a jako ný ji to ublizivalo. její testy jsou ty nejtěžší a pokud jdete na druhy terminál tak dává naschvál těžší protože je vadí pokud chybové i když třeba kvůli nemoci. proste nevím jestli má burn out nebo je jen na hlavu ale neměla by ucit.

Ivana Zámečníková Ing. komunistická učitelka, duševně nemocná

Dagmar Inge Kosek PhDr. je fakt k mastvani,ze nam ji berou po 5 letech. i kdyz me nekdy leze na nervy, tak nj ovlada vcetne slangu,nareci atd pred casem jsem ji poprosil o pomoc s prekladem pro moji tetu, ktera preklada, ale toile ani po porade s kolegynemi nezvladlla, protoze tam byly obraty a vyrazy, kterym rozumi jen rodili mluvci a ona to zvladla za 2 prestavky. pro nikoho nechce prekladat, ale kdyz videla tehdy ten text tak rekla, ze pomuze, protoze by to fakt i dokonale ovladajici cizinec (ne nemec) nezvladl.

Libuše Nejmanová Mgr. velmi ochotná a profesionální. vždy

Iveta Rozumová RNDr. velmi nepříjemná neochotná a neprofesionální

Kateřina Volfová Mgr. velmi ochotná a trpělivá nej učitelka

Kateřina Volfová Mgr. velmi ochotná, výborný přístup a ochota, nikomu nenadržuje. nejlepší učitelka

Dagmar Inge Kosek PhDr. je super, ale ne pro některé experty, kteří nechtějí umět německy a nemají zájem o učení

Zuzana Skokanová Mgr. má šarm gotickeho chrliče

Zuzana Skokanová Mgr. má šarm gotickeho chrliče

Zuzana Skokanová Mgr. neumí napsat blbý test

Zuzana Skokanová Mgr. je to kus ženy co se nebojí něco říct. velice sličná mladá dáma. nejlepší učitelka. lmao xddd

Libuše Nejmanová Mgr. celkem dobré

Hana Šafaříková Mgr. je to kunda!!!!!!

Jan Bárta PhDr. super učitel

Zdenka Kovalovská Mgr. je super

Jana Surová PhDr. super učitelka, která nezkazí žádnou legraci

Kateřina Volfová Mgr. nejlepší

Jana Sůrová Ing. nedbalá líná neprospívá

jan barta PhDr. nejlepší učitel na světě!

Hana Procházková Mgr. bruh

Vlastimil Bartošic Ing. je to borec 😎 na hodinách vypráví výborný storky :)

Jan Lorenc Mgr. nic nenaučí :(

Helena Pěničková hahaha umim spamovat jsem cool podivejte se na me buhuhu

Jana Hlaváčová Mgr. hahaha umim spamovat jsem cool podivejte se na me buhuhu

Jaroslav Knypl Mgr. hahaha umim spamovat jsem cool podivejte se na me buhuhu

Ivana Sobková Mgr. hahaha umim spamovat jsem cool podivejte se na me buhuhu

Jitka Fialová PhDr. hahaha umim spamovat jsem cool podivejte se na me buhuhu

Vlastimil Bartošic Ing. hahaha umim spamovat jsem cool podivejte se na me buhuhu

Jan Lorenc Mgr. hahaha umim spamovat jsem cool podivejte se na me buhuhu

Helena Znamenáčková hahaha umim spamovat jsem cool podivejte se na me buhuhu

Dagmar Inge Kosek PhDr. hahaha umim spamovat jsem cool podivejte se na me buhuhu

Zdeněk Válek Ing. hahaha umim spamovat jsem cool podivejte se na me buhuhu

Ludmila Šplíchalová Mgr. hahaha umim spamovat jsem cool podivejte se na me buhuhu

Miroslava Wokounová RNDr. hahaha umim spamovat jsem cool podivejte se na me buhuhu

Zuzana Křenková Mgr. hahaha umim spamovat jsem cool podivejte se na me buhuhu

Ivana Sobková Mgr. hahaha umim spamovat jsem cool podivejte se na me buhuhu

Daniela Martincova Mgr. hahaha umim spamovat jsem cool podivejte se na me buhuhu

Šárka Tománková Mgr. hahaha umim spamovat jsem cool podivejte se na me buhuhu

Světlana Krulíková Mgr. hahaha umim spamovat jsem cool podivejte se na me buhuhu

Eliška Láfová RNDr. hahaha umim spamovat jsem cool podivejte se na me buhuhu

Jaroslav Kutálek Ing. hahaha umim spamovat jsem cool podivejte se na me buhuhu

Hana Procházková Mgr. hahaha umim spamovat jsem cool podivejte se na me buhuhu

Jitka Pospíšilová Mgr. hahaha umim spamovat jsem cool podivejte se na me buhuhu

Jana Ročková Mgr. hahaha umim spamovat jsem cool podivejte se na me buhuhu

Stanislav Rypáček PhDr. hahaha umim spamovat jsem cool podivejte se na me buhuhu

Eva Zapletalová PhDr. hahaha umim spamovat jsem cool podivejte se na me buhuhu

Eva Šternová Mgr. hahaha umim spamovat jsem cool podivejte se na me buhuhu

Danuše Navrátilová Mgr. hahaha umim spamovat jsem cool podivejte se na me buhuhu

Kateřina Rzepecká Mgr. hahaha umim spamovat jsem cool podivejte se na me buhuhu

Jana Dvořáková RNDr. hahaha umim spamovat jsem cool podivejte se na me buhuhu

Jarmila Bílá Mgr. hahaha umim spamovat jsem cool podivejte se na me buhuhu

Jitka Cihelková Mgr. hahaha umim spamovat jsem cool podivejte se na me buhuhu

Jaroslava Semrádová Mgr. hahaha umim spamovat jsem cool podivejte se na me buhuhu

Jiří Landsdorf Mgr. hahaha umim spamovat jsem cool podivejte se na me buhuhu

Markéta Kosinová Mgr. hahaha umim spamovat jsem cool podivejte se na me buhuhu

Renáta Moravcová Mgr. hahaha umim spamovat jsem cool podivejte se na me buhuhu

Vlasta Šašková Mgr. hahaha umim spamovat jsem cool podivejte se na me buhuhu