Oznámkuj učitele!

O nás

Kontakt

oznamkujucitele@gmail.com

Napslali O nas

www.lupa.cz

Že je Oznámkuj učitele kopií amerického RateMyProfessors její tvůrce (pracující jako programátor v New Yorku) otevřeně přiznává hned na úvodní stránce. Přestože se dnes návštěvnost tohoto naprosto čerstvého serveru pohybuje v desítkách lidí, její potenciál stát se masivně rozšířenou je vysoký.

O co tedy jde? O nic víc, než co říká její název. Kdokoliv má možnost vytvořit stránku pro svého učitele a anonymně oznámkovat obtížnost jeho předmětu, ochotu pomoci a srozumitelnost výuky. A třeba i připojit krátký komentář. Podívat se můžete třeba na Mgr. Petra Vránu, který zatím získal nejvíce hodnocení. Oznámkuj učitele do značné míry cílí na stejný okruh uživatelů jako Spolužáci.

... to však není problém – americký vzor je velmi úspěšný a bez problémů funguje vedle obdoby Spolužáků Classmates.

Funkce Oznámkuj učitele by proto měly být trvale soustředěné na jednu věc a tu řešit nejlépe. Zvažováno je dát učitelům možnost odpovědět nebo třeba databáze „taháků“ na míru tomu kterému vyučujícímu. Pokusně je na Oznámkuj učitele možné nalézt funkci lehce připomínající Yahoo Answers – jakési diskuse iniciované položením „otázky“. Celý web je však především velmi jednoduše a přehledně navržen. Jsem proto velmi zvědav, v jakých řádech se bude jeho návštěvnost pohybovat za rok touto dobou.

Vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů

... Z hlediska zákona, jsou informace, které se týkají konkrétních fyzických osob, osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a proto je nezbytné při jejich zveřejňování dodržovat základní podmínky pro jejich zpracování z hlediska zákona.

Obecně lze shrnout, že ke zpracování osobních údajů v rámci diskusního fóra, jakým nepochybně webové stránky www.oznamkujucitele.cz jsou, je nutné disponovat právním titulem pro zpracování. V daném případě lze akceptovat nejen souhlas subjektu údajů, ale rovněž výjimku upravenou v ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) výše uvedeného zákona, tedy zpracovávat bez souhlasu subjektu údajů, pokud jsou poskytovány osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení, přičemž současně musí být splněna podmínka zpracování uvedená v § 10 zákona, že při zpracování osobních údajů správce a zpracovatel dbá, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Současně je nezbytné připomenout, že zveřejňované informace jsou ve větším či menším rozsahu zásahem do osobnostních práv ve smyslu občanského zákoníku.

PaedDr. Jana Rybínová