Gymnázium Litoměřická v Praha 9 - Prosek

Gymnázium Litoměřická

Praha 9 - Prosek, Praha 8
střední škola
Litoměřická
Marek Kaufmann

uprav údaje o škole přidej fotky přidej učitele


Vzkazy

Jsme státní gymnázium se čtyřicetiletou tradicí a dobrou pověstí. S devatenácti třídami a pěti sty padesáti žáky patříme ke spíše větším středním školám. Studium u nás je buď čtyřleté nebo osmileté, oba dva typy studia probíhají podle školního vzdělávacího programu, který najdete na těchto stránkách. Naším prvořadým úkolem je dobře žáky připravit pro další vzdělávání, zvláště vysokoškolské. Naprostá většina našich absolventů pokračuje studiem nejrůznějších oborů na vysokých školách, někteří na vyšších odborných školách; ti, kteří nastupují přímo do zaměstnání, se prosazují zejména díky schopnosti kladně přijímat nové podněty a neustále se vzdělávat. V souladu s požadavky současné i budoucí praxe věnujeme zvláštní pozornost kvalitní výuce důležitých světových jazyků, informačních technologií a přírodovědných předmětů. K tomu přispívají i projektové týdny, kde v potřebné míře uplatňujeme individuální přístup a dbáme o to, aby žáci získali nejen dostatek znalostí, ale rozvinula se i jejich schopnost samostatně uvažovat a jednat, iniciativita a flexibilnost. V posledních dvou letech studia mají žáci možnost vybírat z nabídky volitelných předmětů a seminářů tak, aby si rozšiřovali znalosti v oboru, jemuž se v budoucnu chtějí věnovat. Téměř šedesátičlenný pedagogický sbor tvoří muži i ženy různých věkových kategorií, u nichž je samozřejmostí nejen příslušná aprobace, ale i cílevědomá snaha dále se vzdělávat. Během školního roku se účastníme řady akcí, jiné sami pořádáme, například různé soutěže a zájezdy do zahraničí. Osvědčila se spolupráce se zahraničními školami a výměnné zájezdy. Naše gymnázium má nadstandardní vybavení několika odborných učeben a laboratoří, počítačem je vybavena každá učebna. Rodiče našich žáků mají okamžitý přehled o docházce, obsahu hodiny i klasifikaci. S počítači a internetem umožňujeme žákům pracovat i mimo výuku. Dále je jim k dispozici stále doplňovaná školní knihovna, včetně jejího anglického oddělení. V budově školy jsou dvě tělocvičny a gymnastický sál. Na pozemku školy se nachází moderní sportovní areál, atletická dráha a nové venkovní pinpongové stoly. Žáci je mohou využívat i ve volném čase. Škola je vybavena vlastní kuchyní a jídelnou; nabízí výběr ze tří hlavních jídel. Jsme státní gymnázium se čtyřicetiletou tradicí a dobrou pověstí. S devatenácti třídami a pěti sty padesáti žáky patříme ke spíše větším středním školám. Studium u nás je buď čtyřleté nebo osmileté, oba dva typy studia probíhají podle školního vzdělávacího programu, který najdete na těchto stránkách. Naším prvořadým úkolem je dobře žáky připravit pro další vzdělávání, zvláště vysokoškolské. Naprostá většina našich absolventů pokračuje studiem nejrůznějších oborů na vysokých školách, někteří na vyšších odborných školách; ti, kteří nastupují přímo do zaměstnání, se prosazují zejména díky schopnosti kladně přijímat nové podněty a neustále se vzdělávat. V souladu s požadavky současné i budoucí praxe věnujeme zvláštní pozornost kvalitní výuce důležitých světových jazyků, informačních technologií a přírodovědných předmětů. K tomu přispívají i projektové týdny, kde v potřebné míře uplatňujeme individuální přístup a dbáme o to, aby žáci získali nejen dostatek znalostí, ale rozvinula se i jejich schopnost samostatně uvažovat a jednat, iniciativita a flexibilnost. V posledních dvou letech studia mají žáci možnost vybírat z nabídky volitelných předmětů a seminářů tak, aby si rozšiřovali znalosti v oboru, jemuž se v budoucnu chtějí věnovat. Jsme státní gymnázium se čtyřicetiletou tradicí a dobrou pověstí. S devatenácti třídami a pěti sty padesáti žáky patříme ke spíše větším středním školám. Studium u nás je buď čtyřleté nebo osmileté, oba dva typy studia probíhají podle školního vzdělávacího programu, který najdete na těchto stránkách. Naším prvořadým úkolem je dobře žáky připravit pro další vzdělávání, zvláště vysokoškolské. Naprostá většina našich absolventů pokračuje studiem nejrůznějších oborů na vysokých školách, někteří na vyšších odborných školách; ti, kteří nastupují přímo do zaměstnání, se prosazují zejména díky schopnosti kladně přijímat nové podněty a neustále se vzdělávat. V souladu s požadavky současné i budoucí praxe věnujeme zvláštní pozornost kvalitní výuce důležitých světových jazyků, informačních technologií a přírodovědných předmětů. K tomu přispívají i projektové týdny, kde v potřebné míře uplatňujeme individuální přístup a dbáme o to, aby žáci získali nejen dostatek znalostí, ale rozvinula se i jejich schopnost samostatně uvažovat a jednat, iniciativita a flexibilnost. V posledních dvou letech studia mají žáci možnost vybírat z nabídky volitelných předmětů a seminářů tak, aby si rozšiřovali znalosti v oboru, jemuž se v budoucnu chtějí věnovat. Téměř šedesátičlenný pedagogický sbor tvoří muži i ženy různých věkových kategorií, u nichž je samozřejmostí nejen příslušná aprobace, ale i cílevědomá snaha dále se vzdělávat. Během školního roku se účastníme řady akcí, jiné sami pořádáme, například různé soutěže a zájezdy do zahraničí. Osvědčila se spolupráce se zahraničními školami a výměnné zájezdy. Naše gymnázium má nadstandardní vybavení několika odborných učeben a laboratoří, počítačem je vybavena každá učebna. Rodiče našich žáků mají okamžitý přehled o docházce, obsahu hodiny i klasifikaci. S počítači a internetem umožňujeme žákům pracovat i mimo výuku. Dále je jim k dispozici stále doplňovaná školní knihovna, včetně jejího anglického oddělení. V budově školy jsou dvě tělocvičny a gymnastický sál. Na pozemku školy se nachází moderní sportovní areál, atletická dráha a nové venkovní pinpongové stoly. Žáci je mohou využívat i ve volném čase. Škola je vybavena vlastní kuchyní a jídelnou; nabízí výběr ze tří hlavních jídel. Jsme státní gymnázium se čtyřicetiletou tradicí a dobrou pověstí. S devatenácti třídami a pěti sty padesáti žáky patříme ke spíše větším středním školám. Studium u nás je buď čtyřleté nebo osmileté, oba dva typy studia probíhají podle školního vzdělávacího programu, který najdete na těchto stránkách. Naším prvořadým úkolem je dobře žáky připravit pro další vzdělávání, zvláště vysokoškolské. Naprostá většina našich absolventů pokračuje studiem nejrůznějších oborů na vysokých školách, někteří na vyšších odborných školách; ti, kteří nastupují přímo do zaměstnání, se prosazují zejména díky schopnosti kladně přijímat nové podněty a neustále se vzdělávat. V souladu s požadavky současné i budoucí praxe věnujeme zvláštní pozornost kvalitní výuce důležitých světových jazyků, informačních technologií a přírodovědných předmětů. K tomu přispívají i projektové týdny, kde v potřebné míře uplatňujeme individuální přístup a dbáme o to, aby žáci získali nejen dostatek znalostí, ale rozvinula se i jejich schopnost samostatně uvažovat a jednat, iniciativita a flexibilnost. V posledních dvou letech studia mají žáci možnost vybírat z nabídky volitelných předmětů a seminářů tak, aby si rozšiřovali znalosti v oboru, jemuž se v budoucnu chtějí věnovat.

Jsme státní gymnázium se čtyřicetiletou tradicí a dobrou pověstí. S devatenácti třídami a pěti sty padesáti žáky patříme ke spíše větším středním školám. Studium u nás je buď čtyřleté nebo osmileté, oba dva typy studia probíhají podle školního vzdělávacího programu, který najdete na těchto stránkách. Naším prvořadým úkolem je dobře žáky připravit pro další vzdělávání, zvláště vysokoškolské. Naprostá většina našich absolventů pokračuje studiem nejrůznějších oborů na vysokých školách, někteří na vyšších odborných školách; ti, kteří nastupují přímo do zaměstnání, se prosazují zejména díky schopnosti kladně přijímat nové podněty a neustále se vzdělávat. V souladu s požadavky současné i budoucí praxe věnujeme zvláštní pozornost kvalitní výuce důležitých světových jazyků, informačních technologií a přírodovědných předmětů. K tomu přispívají i projektové týdny, kde v potřebné míře uplatňujeme individuální přístup a dbáme o to, aby žáci získali nejen dostatek znalostí, ale rozvinula se i jejich schopnost samostatně uvažovat a jednat, iniciativita a flexibilnost. V posledních dvou letech studia mají žáci možnost vybírat z nabídky volitelných předmětů a seminářů tak, aby si rozšiřovali znalosti v oboru, jemuž se v budoucnu chtějí věnovat. Téměř šedesátičlenný pedagogický sbor tvoří muži i ženy různých věkových kategorií, u nichž je samozřejmostí nejen příslušná aprobace, ale i cílevědomá snaha dále se vzdělávat. Během školního roku se účastníme řady akcí, jiné sami pořádáme, například různé soutěže a zájezdy do zahraničí. Osvědčila se spolupráce se zahraničními školami a výměnné zájezdy. Naše gymnázium má nadstandardní vybavení několika odborných učeben a laboratoří, počítačem je vybavena každá učebna. Rodiče našich žáků mají okamžitý přehled o docházce, obsahu hodiny i klasifikaci. S počítači a internetem umožňujeme žákům pracovat i mimo výuku. Dále je jim k dispozici stále doplňovaná školní knihovna, včetně jejího anglického oddělení. V budově školy jsou dvě tělocvičny a gymnastický sál. Na pozemku školy se nachází moderní sportovní areál, atletická dráha a nové venkovní pinpongové stoly. Žáci je mohou využívat i ve volném čase. Škola je vybavena vlastní kuchyní a jídelnou; nabízí výběr ze tří hlavních jídel. Jsme státní gymnázium se čtyřicetiletou tradicí a dobrou pověstí. S devatenácti třídami a pěti sty padesáti žáky patříme ke spíše větším středním školám. Studium u nás je buď čtyřleté nebo osmileté, oba dva typy studia probíhají podle školního vzdělávacího programu, který najdete na těchto stránkách. Naším prvořadým úkolem je dobře žáky připravit pro další vzdělávání, zvláště vysokoškolské. Naprostá většina našich absolventů pokračuje studiem nejrůznějších oborů na vysokých školách, někteří na vyšších odborných školách; ti, kteří nastupují přímo do zaměstnání, se prosazují zejména díky schopnosti kladně přijímat nové podněty a neustále se vzdělávat. V souladu s požadavky současné i budoucí praxe věnujeme zvláštní pozornost kvalitní výuce důležitých světových jazyků, informačních technologií a přírodovědných předmětů. K tomu přispívají i projektové týdny, kde v potřebné míře uplatňujeme individuální přístup a dbáme o to, aby žáci získali nejen dostatek znalostí, ale rozvinula se i jejich schopnost samostatně uvažovat a jednat, iniciativita a flexibilnost. V posledních dvou letech studia mají žáci možnost vybírat z nabídky volitelných předmětů a seminářů tak, aby si rozšiřovali znalosti v oboru, jemuž se v budoucnu chtějí věnovat. Jsme státní gymnázium se čtyřicetiletou tradicí a dobrou pověstí. S devatenácti třídami a pěti sty padesáti žáky patříme ke spíše větším středním školám. Studium u nás je buď čtyřleté nebo osmileté, oba dva typy studia probíhají podle školního vzdělávacího programu, který najdete na těchto stránkách. Naším prvořadým úkolem je dobře žáky připravit pro další vzdělávání, zvláště vysokoškolské. Naprostá většina našich absolventů pokračuje studiem nejrůznějších oborů na vysokých školách, někteří na vyšších odborných školách; ti, kteří nastupují přímo do zaměstnání, se prosazují zejména díky schopnosti kladně přijímat nové podněty a neustále se vzdělávat. V souladu s požadavky současné i budoucí praxe věnujeme zvláštní pozornost kvalitní výuce důležitých světových jazyků, informačních technologií a přírodovědných předmětů. K tomu přispívají i projektové týdny, kde v potřebné míře uplatňujeme individuální přístup a dbáme o to, aby žáci získali nejen dostatek znalostí, ale rozvinula se i jejich schopnost samostatně uvažovat a jednat, iniciativita a flexibilnost. V posledních dvou letech studia mají žáci možnost vybírat z nabídky volitelných předmětů a seminářů tak, aby si rozšiřovali znalosti v oboru, jemuž se v budoucnu chtějí věnovat. Téměř šedesátičlenný pedagogický sbor tvoří muži i ženy různých věkových kategorií, u nichž je samozřejmostí nejen příslušná aprobace, ale i cílevědomá snaha dále se vzdělávat. Během školního roku se účastníme řady akcí, jiné sami pořádáme, například různé soutěže a zájezdy do zahraničí. Osvědčila se spolupráce se zahraničními školami a výměnné zájezdy. Naše gymnázium má nadstandardní vybavení několika odborných učeben a laboratoří, počítačem je vybavena každá učebna. Rodiče našich žáků mají okamžitý přehled o docházce, obsahu hodiny i klasifikaci. S počítači a internetem umožňujeme žákům pracovat i mimo výuku. Dále je jim k dispozici stále doplňovaná školní knihovna, včetně jejího anglického oddělení. V budově školy jsou dvě tělocvičny a gymnastický sál. Na pozemku školy se nachází moderní sportovní areál, atletická dráha a nové venkovní pinpongové stoly. Žáci je mohou využívat i ve volném čase. Škola je vybavena vlastní kuchyní a jídelnou; nabízí výběr ze tří hlavních jídel. Jsme státní gymnázium se čtyřicetiletou tradicí a dobrou pověstí. S devatenácti třídami a pěti sty padesáti žáky patříme ke spíše větším středním školám. Studium u nás je buď čtyřleté nebo osmileté, oba dva typy studia probíhají podle školního vzdělávacího programu, který najdete na těchto stránkách. Naším prvořadým úkolem je dobře žáky připravit pro další vzdělávání, zvláště vysokoškolské. Naprostá většina našich absolventů pokračuje studiem nejrůznějších oborů na vysokých školách, někteří na vyšších odborných školách; ti, kteří nastupují přímo do zaměstnání, se prosazují zejména díky schopnosti kladně přijímat nové podněty a neustále se vzdělávat. V souladu s požadavky současné i budoucí praxe věnujeme zvláštní pozornost kvalitní výuce důležitých světových jazyků, informačních technologií a přírodovědných předmětů. K tomu přispívají i projektové týdny, kde v potřebné míře uplatňujeme individuální přístup a dbáme o to, aby žáci získali nejen dostatek znalostí, ale rozvinula se i jejich schopnost samostatně uvažovat a jednat, iniciativita a flexibilnost. V posledních dvou letech studia mají žáci možnost vybírat z nabídky volitelných předmětů a seminářů tak, aby si rozšiřovali znalosti v oboru, jemuž se v budoucnu chtějí věnovat.

Jsme státní gymnázium se čtyřicetiletou tradicí a dobrou pověstí. S devatenácti třídami a pěti sty padesáti žáky patříme ke spíše větším středním školám. Studium u nás je buď čtyřleté nebo osmileté, oba dva typy studia probíhají podle školního vzdělávacího programu, který najdete na těchto stránkách. Naším prvořadým úkolem je dobře žáky připravit pro další vzdělávání, zvláště vysokoškolské. Naprostá většina našich absolventů pokračuje studiem nejrůznějších oborů na vysokých školách, někteří na vyšších odborných školách; ti, kteří nastupují přímo do zaměstnání, se prosazují zejména díky schopnosti kladně přijímat nové podněty a neustále se vzdělávat. V souladu s požadavky současné i budoucí praxe věnujeme zvláštní pozornost kvalitní výuce důležitých světových jazyků, informačních technologií a přírodovědných předmětů. K tomu přispívají i projektové týdny, kde v potřebné míře uplatňujeme individuální přístup a dbáme o to, aby žáci získali nejen dostatek znalostí, ale rozvinula se i jejich schopnost samostatně uvažovat a jednat, iniciativita a flexibilnost. V posledních dvou letech studia mají žáci možnost vybírat z nabídky volitelných předmětů a seminářů tak, aby si rozšiřovali znalosti v oboru, jemuž se v budoucnu chtějí věnovat. Téměř šedesátičlenný pedagogický sbor tvoří muži i ženy různých věkových kategorií, u nichž je samozřejmostí nejen příslušná aprobace, ale i cílevědomá snaha dále se vzdělávat. Během školního roku se účastníme řady akcí, jiné sami pořádáme, například různé soutěže a zájezdy do zahraničí. Osvědčila se spolupráce se zahraničními školami a výměnné zájezdy. Naše gymnázium má nadstandardní vybavení několika odborných učeben a laboratoří, počítačem je vybavena každá učebna. Rodiče našich žáků mají okamžitý přehled o docházce, obsahu hodiny i klasifikaci. S počítači a internetem umožňujeme žákům pracovat i mimo výuku. Dále je jim k dispozici stále doplňovaná školní knihovna, včetně jejího anglického oddělení. V budově školy jsou dvě tělocvičny a gymnastický sál. Na pozemku školy se nachází moderní sportovní areál, atletická dráha a nové venkovní pinpongové stoly. Žáci je mohou využívat i ve volném čase. Škola je vybavena vlastní kuchyní a jídelnou; nabízí výběr ze tří hlavních jídel. Jsme státní gymnázium se čtyřicetiletou tradicí a dobrou pověstí. S devatenácti třídami a pěti sty padesáti žáky patříme ke spíše větším středním školám. Studium u nás je buď čtyřleté nebo osmileté, oba dva typy studia probíhají podle školního vzdělávacího programu, který najdete na těchto stránkách. Naším prvořadým úkolem je dobře žáky připravit pro další vzdělávání, zvláště vysokoškolské. Naprostá většina našich absolventů pokračuje studiem nejrůznějších oborů na vysokých školách, někteří na vyšších odborných školách; ti, kteří nastupují přímo do zaměstnání, se prosazují zejména díky schopnosti kladně přijímat nové podněty a neustále se vzdělávat. V souladu s požadavky současné i budoucí praxe věnujeme zvláštní pozornost kvalitní výuce důležitých světových jazyků, informačních technologií a přírodovědných předmětů. K tomu přispívají i projektové týdny, kde v potřebné míře uplatňujeme individuální přístup a dbáme o to, aby žáci získali nejen dostatek znalostí, ale rozvinula se i jejich schopnost samostatně uvažovat a jednat, iniciativita a flexibilnost. V posledních dvou letech studia mají žáci možnost vybírat z nabídky volitelných předmětů a seminářů tak, aby si rozšiřovali znalosti v oboru, jemuž se v budoucnu chtějí věnovat.

Jsme státní gymnázium se čtyřicetiletou tradicí a dobrou pověstí. S devatenácti třídami a pěti sty padesáti žáky patříme ke spíše větším středním školám. Studium u nás je buď čtyřleté nebo osmileté, oba dva typy studia probíhají podle školního vzdělávacího programu, který najdete na těchto stránkách. Naším prvořadým úkolem je dobře žáky připravit pro další vzdělávání, zvláště vysokoškolské. Naprostá většina našich absolventů pokračuje studiem nejrůznějších oborů na vysokých školách, někteří na vyšších odborných školách; ti, kteří nastupují přímo do zaměstnání, se prosazují zejména díky schopnosti kladně přijímat nové podněty a neustále se vzdělávat. V souladu s požadavky současné i budoucí praxe věnujeme zvláštní pozornost kvalitní výuce důležitých světových jazyků, informačních technologií a přírodovědných předmětů. K tomu přispívají i projektové týdny, kde v potřebné míře uplatňujeme individuální přístup a dbáme o to, aby žáci získali nejen dostatek znalostí, ale rozvinula se i jejich schopnost samostatně uvažovat a jednat, iniciativita a flexibilnost. V posledních dvou letech studia mají žáci možnost vybírat z nabídky volitelných předmětů a seminářů tak, aby si rozšiřovali znalosti v oboru, jemuž se v budoucnu chtějí věnovat. Téměř šedesátičlenný pedagogický sbor tvoří muži i ženy různých věkových kategorií, u nichž je samozřejmostí nejen příslušná aprobace, ale i cílevědomá snaha dále se vzdělávat. Během školního roku se účastníme řady akcí, jiné sami pořádáme, například různé soutěže a zájezdy do zahraničí. Osvědčila se spolupráce se zahraničními školami a výměnné zájezdy. Naše gymnázium má nadstandardní vybavení několika odborných učeben a laboratoří, počítačem je vybavena každá učebna. Rodiče našich žáků mají okamžitý přehled o docházce, obsahu hodiny i klasifikaci. S počítači a internetem umožňujeme žákům pracovat i mimo výuku. Dále je jim k dispozici stále doplňovaná školní knihovna, včetně jejího anglického oddělení. V budově školy jsou dvě tělocvičny a gymnastický sál. Na pozemku školy se nachází moderní sportovní areál, atletická dráha a nové venkovní pinpongové stoly. Žáci je mohou využívat i ve volném čase. Škola je vybavena vlastní kuchyní a jídelnou; nabízí výběr ze tří hlavních jídel. Jsme státní gymnázium se čtyřicetiletou tradicí a dobrou pověstí. S devatenácti třídami a pěti sty padesáti žáky patříme ke spíše větším středním školám. Studium u nás je buď čtyřleté nebo osmileté, oba dva typy studia probíhají podle školního vzdělávacího programu, který najdete na těchto stránkách. Naším prvořadým úkolem je dobře žáky připravit pro další vzdělávání, zvláště vysokoškolské. Naprostá většina našich absolventů pokračuje studiem nejrůznějších oborů na vysokých školách, někteří na vyšších odborných školách; ti, kteří nastupují přímo do zaměstnání, se prosazují zejména díky schopnosti kladně přijímat nové podněty a neustále se vzdělávat. V souladu s požadavky současné i budoucí praxe věnujeme zvláštní pozornost kvalitní výuce důležitých světových jazyků, informačních technologií a přírodovědných předmětů. K tomu přispívají i projektové týdny, kde v potřebné míře uplatňujeme individuální přístup a dbáme o to, aby žáci získali nejen dostatek znalostí, ale rozvinula se i jejich schopnost samostatně uvažovat a jednat, iniciativita a flexibilnost. V posledních dvou letech studia mají žáci možnost vybírat z nabídky volitelných předmětů a seminářů tak, aby si rozšiřovali znalosti v oboru, jemuž se v budoucnu chtějí věnovat.

HajlováníLaadcoubalové-aurbechotreové

Bartošic

14. 10. 2017

15. 10. 2017

13. 10. 2017

9.10. 2017

10. 10. 2017

9. 10, 2017

8.10.2017

7.10. 2017

7.10. 2017

6. 10. 2017

6, 10, 2017

5. 10. 2017

13. 7.

17

Zdravím vás! Prosím o kontakt na pana prof. Stanislava Rypáčka e.mail :janbetak@tiscali.cz

a

a

Jsme státní gymnázium se čtyřicetiletou tradicí a dobrou pověstí. S devatenácti třídami a pěti sty padesáti žáky patříme ke spíše větším středním školám. Studium u nás je buď čtyřleté nebo osmileté, oba dva typy studia probíhají podle školního vzdělávacího programu, který najdete na těchto stránkách. Naším prvořadým úkolem je dobře žáky připravit pro další vzdělávání, zvláště vysokoškolské. Naprostá většina našich absolventů pokračuje studiem nejrůznějších oborů na vysokých školách, někteří na vyšších odborných školách; ti, kteří nastupují přímo do zaměstnání, se prosazují zejména díky schopnosti kladně přijímat nové podněty a neustále se vzdělávat. V souladu s požadavky současné i budoucí praxe věnujeme zvláštní pozornost kvalitní výuce důležitých světových jazyků, informačních technologií a přírodovědných předmětů. K tomu přispívají i projektové týdny, kde v potřebné míře uplatňujeme individuální přístup a dbáme o to, aby žáci získali nejen dostatek znalostí, ale rozvinula se i jejich schopnost samostatně uvažovat a jednat, iniciativita a flexibilnost. V posledních dvou letech studia mají žáci možnost vybírat z nabídky volitelných předmětů a seminářů tak, aby si rozšiřovali znalosti v oboru, jemuž se v budoucnu chtějí věnovat. Téměř šedesátičlenný pedagogický sbor tvoří muži i ženy různých věkových kategorií, u nichž je samozřejmostí nejen příslušná aprobace, ale i cílevědomá snaha dále se vzdělávat. Během školního roku se účastníme řady akcí, jiné sami pořádáme, například různé soutěže a zájezdy do zahraničí. Osvědčila se spolupráce se zahraničními školami a výměnné zájezdy. Naše gymnázium má nadstandardní vybavení několika odborných učeben a laboratoří, počítačem je vybavena každá učebna. Rodiče našich žáků mají okamžitý přehled o docházce, obsahu hodiny i klasifikaci. S počítači a internetem umožňujeme žákům pracovat i mimo výuku. Dále je jim k dispozici stále doplňovaná školní knihovna, včetně jejího anglického oddělení. V budově školy jsou dvě tělocvičny a gymnastický sál. Na pozemku školy se nachází moderní sportovní areál, atletická dráha a nové venkovní pinpongové stoly. Žáci je mohou využívat i ve volném čase. Škola je vybavena vlastní kuchyní a jídelnou; nabízí výběr ze tří hlavních jídel.

Jsme státní gymnázium se čtyřicetiletou tradicí a dobrou pověstí. S devatenácti třídami a pěti sty padesáti žáky patříme ke spíše větším středním školám. Studium u nás je buď čtyřleté nebo osmileté, oba dva typy studia probíhají podle školního vzdělávacího programu, který najdete na těchto stránkách. Naším prvořadým úkolem je dobře žáky připravit pro další vzdělávání, zvláště vysokoškolské. Naprostá většina našich absolventů pokračuje studiem nejrůznějších oborů na vysokých školách, někteří na vyšších odborných školách; ti, kteří nastupují přímo do zaměstnání, se prosazují zejména díky schopnosti kladně přijímat nové podněty a neustále se vzdělávat. V souladu s požadavky současné i budoucí praxe věnujeme zvláštní pozornost kvalitní výuce důležitých světových jazyků, informačních technologií a přírodovědných předmětů. K tomu přispívají i projektové týdny, kde v potřebné míře uplatňujeme individuální přístup a dbáme o to, aby žáci získali nejen dostatek znalostí, ale rozvinula se i jejich schopnost samostatně uvažovat a jednat, iniciativita a flexibilnost. V posledních dvou letech studia mají žáci možnost vybírat z nabídky volitelných předmětů a seminářů tak, aby si rozšiřovali znalosti v oboru, jemuž se v budoucnu chtějí věnovat.

aaaaaaa

aaaaaaa

aaaaaaa

aaaaaaa

jsemblbladacoubalfdááf

Pane učiteli, Zdeňku Válku, prosím, ozvi se mi na mail zidovamarie@seznam.cz.Jedná se o sraz spolužáků v H.K.Děkuji.Magda

Bátrlová.Jana

Učitelé

Ivana, Zámečníková

Jitka, Puchmajerová

Jana, Sůrová

, Lorenc

HunteR, Vietcong

Iveta, Rozumová

Jitka, Yaghobová

Jana, Vyhlídalová

Jana, Vyhlídalová

Jana, Vyhlídalová

Jana, Vyhlídalová

Jana, Vyhlídalová

Jana, Vyhlídalová

Kateřina, Volfová

Božidara, Richterová

Tereza, Blažková

Karolína, Slavíková

Libuše, Nejmanová

Jarmila, Čechová

Věra, Klínská

Lenka, Říhová

Iveta, Rozumová

Eliška, Nováková

jan, barta

jan, barta

,

Hana, Šafaříková

Ludmila, Beťáková

Jan, Bárta

Jan, Bárta

........., Benešová

Jana, Surová

Markéta, Padevětová

Michaela, Hemerová

Jana, Bátrlová

Zuzana, Skokanová

Lucie, Pernicová

Lenka, Sobotová

Kateřina, Juřičková

Barbora, Šilerová

Kateřina, Volfová

Lukáš, Gerhát

Nikol, Rychtaříková

Karolína, Petrlíková

Michal, Miláček

Janka, Tormová

Helena, Pěničková

Jana, Hlaváčová

Ivana, Sobková

Jaroslav, Knypl

Jitka, Fialová

Jan, Lorenc

Vlastimil, Bartošic

Helena, Znamenáčková

Zdeněk, Válek

Dagmar Inge, Kosek

Ludmila, Šplíchalová

Miroslava, Wokounová

Ivana, Sobková

Zuzana, Křenková

Daniela, Martincova

Šárka, Tománková

Světlana, Krulíková

Jaroslav, Kutálek

Eliška, Láfová

Hana, Procházková

Jitka, Pospíšilová

Jana, Ročková

Stanislav, Rypáček

Eva, Zapletalová

Eva, Šternová

Kateřina, Rzepecká

Danuše, Navrátilová

Jana, Dvořáková

Jitka, Cihelková

Jarmila, Bílá

Jaroslava, Semrádová

Markéta, Kosinová

Jiří, Landsdorf

Vlasta, Šašková

Renáta, Moravcová

Eva, Švarcová

Stanislav, Rypáček

Gabriela, Jedličková

Olga, Klusalová

Jana, Jarolímková

Petr, Plachý

Jana, Jarolímková

Jiří, Loula

Zdenka, Kovalovská

Veronika, Žofáková Dvořáčková

Eva, Zapletalová

Blanka, Růžičková

Kateřina, Rodríguezová

Helena, Pěničková

Eliška, Láfová

Jaroslav, Kutálek

Zuzana, Křenková

Olga, Koktanová

Jitka, Fialová

Jan, Čech

Oldřich, Buzek

Pavla, Boháčková

Marek, Kaufmann

Poznámky

Jan Bárta PhDr. super! :)

Hana Šafaříková Mgr. Nemusím jí

Daniela Martincova Mgr. Děkuji všem za podporu, projevy solidarity a vědomí sounáležitosti, ve snaze podílet se na vytváření příjemného a pohodového prostředí ke vzdělávaní pro všechny, včetně studentů i učitelů. Mgr. Daniela Martincová

Jan Bárta PhDr. Boží učitel :)

Zuzana Skokanová Mgr. Super!!!!!!!!!!!!

Hana Procházková Mgr. SUPER

Petr Plachý Mgr. Je úžasný, nikdy na něj nezapomenu...

Vlastimil Bartošic Ing. Je to pošuk

Jaroslav Knypl Mgr. na Klabačkovou nemáš

Miroslava Wokounová RNDr. kráva

Šárka Tománková Mgr. a taky odchází...

Libuše Nejmanová Mgr. Vždy velmi ochotná řešit jakékoliv problémy, vychází vstříc žákům i rodičům. Bezvadná třídní již 8 let. Díky za ní!

Michaela Hemerová Mgr. Paní profesorka Hemerová je v pohodě ale dává strašně moc úkolů. Ale všichni jí máme rádi.

Jitka Pospíšilová Mgr. Postup výuky: Nejprve si napíšeme test, pak si to vysvětlíme. Zajímalo by mě, jak dlouho s touhle metodou učí... Ocení to jistě i další generace studentů.

Jan Lorenc Mgr. Nenavidim ho!!! Biologii uci jako hovado!!!

Jarmila Bílá Mgr. Nejlepší učitelka a třídní co může bejt... jenom doufám že nám vydrží až do oktávy :-)